Vakttelefonar

Alarmtelefonar
Tjeneste Telefon
Legevakt 116117 (kveldstid/helg)
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 (heile døgnet)
Barnevern 975 58 510 / 975 58 511 (Hardanger barnevern)
Vakttelefon Vatn - og avlaup 990 99 900
Påkjørsel vilt 02800 Politi
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødtelefon 113
Barneombodet 22 99 39 50