Renovasjonsgebyr

Prisane er pr. år
Renovasjon
Type Pris
Småhushald kr 3 165,-
Småhushald med kompostering kr 2 260,-
Normalhushald kr 4 521,-
Normalhushald med kompostering kr 3 168,-
Storhushald kr 6 105,-
Storhushald med kompostering kr 4 526-
Fritidsbustad låg sats kr 1 130,-
Fritidsbustad middels sats kr 2 034,-
Fritidsbustadar høg sats kr 3 165,-