Renovasjonsgebyr

Prisane er pr. år
Renovasjon
Type Pris
Småhushald kr 3 373,-
Småhushald med kompostering kr 2 408,-
Normalhushald kr 4 818,-
Normalhushald med kompostering kr 3 375,-
Storhushald kr 6 506,-
Storhushald med kompostering kr 4 823,-
Fritidsbustad låg sats kr 1 205,-
Fritidsbustad middels sats kr 2 176,-
Fritidsbustadar høg sats kr 3 373,-