Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr

Prisane er pr. år
Renovasjon
Type Pris
Småhushald kr 3 118,-
Småhushald med kompostering kr 2 228,-
Normalhushald kr 4 455,-
Normalhushald med kompostering kr 3 118,-
Storhushald kr 6 015,-
Storhushald med kompostering kr 4 455,-
Fritidsbustad låg sats kr 1 114,-
Fritidsbustad middels sats kr 2 004,-
Fritidsbustadar høg sats 3 119,-