Gebyr for vatn og avlaup

Gebyr for vatn og avlaup

For hytter og bustadar med fleire einingar skal det reknast tilknytingsgebyr for kvar eining etter vanlege reglar.

Vatn og avlaup bustad og fritidshus

Vatn og avløp bustad og fritidshus
Bustad og fritidshus Pris inkl. mva
Vassavgift 0 - 250m² kr 3 673,-
Vassavgift 251m² og oppover kr 5 877,-
Avløp 0 - 250m² kr 3 673,-
Avløp 251m² og oppover kr 5 877,-

Vatn og avlaup næring

Vatn og avløp næring
Næring Pris
Vassavgift 0 - 500m² kr 3 673,-
Vassavgft 501 - 650m² kr 5 877,-
Avløp 0 - 500m² kr 3 673,-
Avløp 500 - 650m² kr 5 877,-
(Auka sats pr 150m2)
Tilknytingsavgift vatn, minstesats kr 21 097,-
Tilknytingsavgift kloakk, minstesats kr 21 097,-

Vatn og avlaup Sysendalen bustadhus og næringsbygg

Vatn og avløp Sysendalen bustadhus og næringsbygg
Bustadhus og næringsbygg Pris
Vassavgift 0 - 250m² kr 4 405,-
Vassavgift 251m² og oppover kr 5 287,-
Avløp 0 - 250m² kr 4 405,-
Avløp 251m² og oppover kr 5 287,-
Tilknytingsavgift vatn kr 48 262,-
Tilknytingsavgift avløp kr 41 367,-

Vatn og avlaup Sysendalen fritidshus

Vatn og avløp Sysendalen fritidshus
Fritidshus Pris
Vassavgift 0 - 100m² kr 4 050,-
Vassavgift 101 - 150m² kr 4 847,-
Vassavgift 151 og oppover kr 5 726,-
Avløp 0 - 100m² kr 4 050,-
Avløp 101 - 150m² kr 4 847,-
Avløp 151 og oppover kr 5 726,-
Tilknytingsavgift vatn kr 48 262,-
Tilknytingsavgift avløp kr 41 367,-

 

Slamtømming

alle beløp er inkl. mva
Slamtømming
Type Pris
0 - 4 kubikk kr 1 067,-
4 - 6 kubikk kr 1 550,-
6 - 8 kubikk kr 1 727-
8 - 10 kubikk kr 2 046-
Tett tank 6 kubikk kr 2 027,-
Pris pr kubikk over 6 kr 337,-

Kontakt

Knut Ingar Myklatun
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 35 43

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Opningstid i perioden
15.06.20 - 17.08.20

Kl 10.00 - 14.00
_______________

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00