Vasskvalitet

Vasskvalitet

  • Det vert teke rutinemessige nettprøvar (kvar 4. veke) som vert analysert ved Hardanger Miljøsenter.
  • Kvartalsvis tek me utvida prøvar, og prøvar på råvatn.

Kontakt

Frede Olaussen
Driftsoperatør, KTD
E-post
Telefon 53 67 36 67
Mobil 975 48 205

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00