Vasskvalitet

  • Det vert teke rutinemessige nettprøvar (kvar 4. veke) som vert analysert ved Hardanger Miljøsenter.
  • Kvartalsvis tek me utvida prøvar, og prøvar på råvatn.

Kontakt

Arne Bu
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 63
Mobil 97 19 32 11
Magnus Innvær
Saksbehandlar - VA
E-post
Mobil 90 40 96 47

Kontor i 2 etg. på kommunehuset

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00