Anlegga, endra eller utvida avkøyring

Anlegga, endra eller utvida avkøyring

Om du skal anlegga, endra eller utvida eksisterande avkøyring må du søkja om løyve til det. Dette gjeld uavhengig av om avkjøringa er frå riksveg, fylkesveg eller kommunal veg.

Søk om å anlegga, endra eller utvida avkøyring

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00