Grava i offentleg veg

Grava i offentleg veg

Du må søkja om løyve til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kablar og leidningar over, under og langs offentleg veg.

Dette fylgjer av reglar i veglova §§ 32 og 57 og ledningsforskriften

Søk om løyve til graving i offentleg veg

Ved tiltak i riks- eller fylkesveg er det krav om løyve til arbeidsvarslingsplan. Eit slikt løyve er det Statens vegvesen som gjer. Les om arbeidsvarsling på Statens vegvesen sine heimesider

Kontakt

Thomas Hereid Eide
Driftsleiar bygg og anlegg
E-post
Telefon +47 53 67 36 53

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00