Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 01.05.15, endring frå 01.08.16 

 

 

Foreldrebetaling (udir.no)