Den kulturelle skulesekken (DKS)

Den kulturelle skulesekken er ei satsing for å gje profesjonelle opplevingar innan musikk, film, visuell kunst, litteratur, scenekunst og kulturarv til alle skular uavhengig av geografi.

Ordninga er delt inn i ein del som vert tildelt frå fylkeskommunen og ein del som vert tildelt lokalt. Alle kommunar får tildelt midlar frå fylkeskommunen samt budsjetterer eigne midlar. Det er utarbeida ein 3-årig plan som fortel noko om kva lokale tilbod skulen og barnehagen får. Tilboda skal vera av høg profesjonell kvalitet og gje forståing for og innblikk i kunstneriske prosessar.

Komande turnear til Lægreid skule frå Hordaland fylkeskommune

Informasjon om Den kulturelle skulesekken i Hordaland

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 97 19 00 23

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00