Permisjon frå skulen

Du kan søkja om permisjon frå skulen inntil 10 skuledager - to veker.

Det er rektor som avgjer om det er forsvarleg å innvilga permisjon - målt opp mot opplæringsplikta. Skal fråværet strekkja seg over meir enn to veker, må det meldast om heimeopplæring.

Søknad om skulefri - Visma