Skuleskyss

Det er Vestland fylkeskommune som i hovudsak har ansvaret for skuleskyss. Du kan få meir informasjon på skulane.

Skyss

Det er Skyss som tek seg av skuleskyssen i Vestland. På Skyss sine sider finn du informasjon om skuleskyss, avstand heim - skule og ulike skjema og reglement for skuleskyss.

Info frå Utdanningsdirektoratet

Skuleskyss

Retten til skulekyss

Kontakt

Sentralbord Skule
E-post
Mobil 48 05 27 15

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord