Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 21/22

Skuleruta 2021/2022 (PDF, 187 kB)

Skuleruta 21/22
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
21.02.22 - 25.02.22 Vinterferie
14.03.22 Planleggingsdag alle
11.04.22 - 18.04.22 Påskeferie alle
27.05.22 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, bestillingsdag SFO
17.06.22 Siste skuledag før sommarferie

Skuleruta 22/23

Skuleruta 22/23 (PDF, 131 kB)

Skuleruta 22/23
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
15.08.22 - 16.08.22 Planleggingsdagar alle
17.08.22 Planleggingsdag skule
18.08.22 Første skuledag
10.10.22 - 14.10.22 Haustferie
14.11.22 Planleggingsdag alle
21.12.22 Siste skuledag før jul
23.12.22 Siste SFO-dag før jul
27.12.22 - 30.12.22 Barnehage og SFO stengd
02.01.23 Planleggingsdag alle. Bestillingsdag SFO
03.01.23 Første skuledag etter jul
20.02.23 - 24.02.23 Vinterferie
17.03.23 Planleggingsdag alle
19.05.23 Elevfri dag skule - planleggingsdag barnehagen
03.04.22 - 10.04.22 Påskeferie alle
22.06.22 Siste skuledag før sommarferie

Kontakt

Anne Istad
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 977 82 614

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord