Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 2018/2019 (PDF, 166 kB)

Skuleruta 2019/2020 (PDF, 170 kB)

Skuleruta 2019

Skuleruta 2019
Ferie og fridagar 2019 Dato
Planleggingsdag 02.01.19
Første dag etter juleferien 03.01.19
Vinterferie 04.03.19 - 08.03.19
Planleggingsdag (Skule, SFO, barnehage) 18.03.19
Påskeferie (SFO og barnehage stengt) 15.04.19 -. 22.04.19
Elevfri, og planleggingsdag i barnehagen 31.05.19
Sommarferie (siste skuledag 20.06.19) 21.06.19

 

Skuleruta 19/20

Skuleruta 19/20
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
08.07.19 - 26.07.19 SFO stengd
15.07.19 - 19.07.19 Barnehagen stengd
15.07.19 - 16.07.19 Planleggingsdagar barnehagen
19.08.19 Første skuledag
07.10.19 - 11.10.19 Haustferie
15.11.19 Planleggingsdag alle
20.12.19 Siste skuledag før jul
23.12.19 Siste SFO-dag før jul
27.12.19 - 31.12.19 Barnehage og SFO stengd
02.01.20 Første skuledag etter jul
17.02.20 - 21.02.20 Vinterferie
16.03.20 Planleggingsdag alle
06.04.20 - 13.04.20 Påskeferie alle
22.05.20 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, SFO er open.
19.06.20 Siste skuledag før sommarferie