Skule - og barnehage rute

Skuleruta 23/24

Skuleruta 23/24
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
10.07.23 - 28.07.23 SFO stengd
31.07.23 - 11.08.23 Bestillingsveker SFO
14.08.23 - 15.08.23 Planleggingsdagar barnehagen
14.08.23 - 16.08.23 Planleggingsdagar skulen/SFO
16.08.23 Første barnehagedag
17.08.23 Første skuledag
09.10.23 - 13.10.23 Haustferie, bestillingsveke SFO
10.11.23 Planleggingsdag alle
21.12.23 Siste skuledag før jul
22.12.23 Bestillingsdag SFO
27.12.23 - 29.12.23 Barnehage og SFO stengd
02.01.24 Planleggingsdag barnehagen, bestillingsdag SFO
03.01.22 Første skuledag etter jul
19.02.24 - 23.02.24 Vinterferie, bestillingsveke SFO
15.03.24 Planleggingsdag alle
25.03.24 - 01.04.24 Påskeferie alle
10.05.24 Elevfri dag, planleggingsdag barnehage, bestillingsdag SFO
20.06.24 Siste skuledag før sommarferie
21.06.24 Planleggingsdag skule

Kontakt

Anne Underdal
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 92 22 84 48

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord