Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 20/21

Skuleruta 2020/2021 (PDF, 195 kB)

Skuleruta 20/21
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
14.05.21 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, SFO er open.
18.06.21 Siste skuledag før sommarferie

Skuleruta 21/22

Skuleruta 2021/2022 (PDF, 187 kB)

Kontakt

Anne Istad
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 977 82 614

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord