Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 2019/2020 (PDF, 170 kB)

Skuleruta 19/20

Skuleruta 19/20
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
15.11.19 Planleggingsdag alle
20.12.19 Siste skuledag før jul
23.12.19 Siste SFO-dag før jul
27.12.19 - 31.12.19 Barnehage og SFO stengd
02.01.20 Første skuledag etter jul
17.02.20 - 21.02.20 Vinterferie
16.03.20 Planleggingsdag alle
06.04.20 - 13.04.20 Påskeferie alle
22.05.20 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, SFO er open.
19.06.20 Siste skuledag før sommarferie