Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 21/22

Skuleruta 2021/2022 (PDF, 187 kB)

Skuleruta 21/22
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
12.07.21 - 30.07.21 SFO stengd
19.07.21 - 23.07.21 Barnehagen stengd
12.08.21 - 13.08.21 Planleggingsdagar barnehagen/SFO
10.08.21 - 13.08.21 Planleggingsdagar skulen
16.08.21 Første skuledag
11.10.21 - 15.10.21 Haustferie
12.11.21 Planleggingsdag alle
21.12.21 Siste skuledag før jul
22. og 23.12.21 Bestillingsdag SFO
23.12.21 Planleggingsdag barnehagen
27.12.21 - 31.12.21 Barnehage og SFO stengd
03.01.22 Første skuledag etter jul
21.02.22 - 25.02.22 Vinterferie
14.03.22 Planleggingsdag alle
11.04.22 - 18.04.22 Påskeferie alle
27.05.22 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, bestillingsdag SFO
17.06.22 Siste skuledag før sommarferie

Kontakt

Anne Istad
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 977 82 614

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord