Skule - og barnehage rute

Skuleruta 23/24

Skuleruta 23/24
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
19.02.24 - 23.02.24 Vinterferie, bestillingsveke SFO
15.03.24 Planleggingsdag alle
25.03.24 - 01.04.24 Påskeferie alle
10.05.24 Elevfri dag, planleggingsdag barnehage, bestillingsdag SFO
20.06.24 Siste skuledag før sommarferie
21.06.24 Planleggingsdag skule

 

Skuleruta 24/25

Skuleruta 24/25
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
29.07.24 - 09.08.24 Bestillingsveker SFO
12.08.24 - 14.08.24 Planleggingsdagar barnehagen
12.08.24 - 14.08.24 Planleggingsdagar skulen/SFO
15.08.2024 Første barnehagedag
15.08.2024 Første skuledag
07.10.24 - 11.10.24 Haustferie, bestillingsveke SFO
15.11.2024 Planleggingsdag alle
20.12.2024 Siste skuledag før jul
23.12.2024 Bestillingsdag SFO
27.12.24 - 31.12.24 Barnehage og SFO stengd
02.01.2025 Første skuledag etter jul
17.02.25 - 21.02.25 Vinterferie, bestillingsveke SFO
14.03.2025 Planleggingsdag alle
14.04.25 - 21.04.25 Påskeferie alle
02.05.2025 Elevfri dag, bestillingsdag SFO
30.05.2025 Elevfri dag skule, planleggingsdag barnehage, bestillingsdag SFO
19.06.2025 Siste skuledag før sommarferie
20.06.2025 Planleggingsdag skule,  bestillingsdag SFO

Kontakt

Anne Underdal
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 92 22 84 48

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord