Skuleruta

Skuleruta

Skuleruta 20/21

Skuleruta 2020/2021 (PDF, 195 kB)

Skuleruta 20/21
Dato (f.o.m -t.o.m) Ferie og fridagar
12.08.20 Planleggingsdag skule
13.08.20 - 14.08.20 Planleggingsdagar alle
17.08.20 Første skuledag
05.10.20 - 09.10.20 Haustferie
13.11.20 Planleggingsdag alle
22.12.20 Siste skuledag før jul
04.01.21 Første skuledag etter jul
22.02.21 - 26.02.21 Vinterferie
15.03.21 Planleggingsdag alle
29.03.21 - 05.04.21 Påskeferie alle
14.05.21 Planleggingsdag barnehage. Elevfri dag skule, SFO er open.
18.06.21 Siste skuledag før sommarferie

Kontakt

Anne Istad
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 977 82 614

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord