Vaksenopplæringa

Norskundervisning for vaksne framandspråklege. Nye deltakarar søkjer via skjemaet under, eller i resepsjonen på kommunehuset.

Oppstart Måndag 21.august 2023 kl 16.00 - 19.00
Timeplan veke 34 og 35 på sentrumstunet, frå veke 36 flyttar me inn i eigne lokalar i gamleskulen. (Følg me! Endringar kan kome.)

Timeplan undervisning

Timeplan for skuleåret 2023/2024

  • Måndag kl. 08.30 – 14.00, 16.00 - 19.00 
  • Tysdag kl. 08.30 – 14.00 
  • Onsdag kl. 08.30 – 14.00 

Betaling og utgifter

Månadsavgifta er 325,- , som startar frå du er registrert som elev, til du sjølv melder deg av som elev. Du må og betala for bøker og anna materiell (skrivesaker, skrivepapir og liknande), du treng til undervisninga.

Påmelding

Påmelding norskkurs

Spørsmål

Ta kontakt med Bjørn Kåre Engseth, dersom du har spørsmål.

Vedtekter vaksenopplæringa (VOX)

Kontakt

Bjørn Kåre Engseth
Lærar vaksenopplæringa
E-post
Mobil 95 03 82 52