Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Norskundervisning for vaksne framandspråklege. Nye deltakarar søkjer via skjemaet under, eller i resepsjonen på kommunehuset.

Timeplan for skuleåret 2020/2021

Måndagar kl. 16:30-19:00
Tysdagar  kl. 08:30-11:00
Torsdagar kl. 08:30-10:00

Påmelding norskkurs