Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Norskundervisning for vaksne framandspråklege. Nye deltakarar søkjer via skjemaet under, eller i resepsjonen på kommunehuset.

Timeplan for skuleåret 2019/2020

Måndagar kl. 16:30-19:00
Tysdagar  kl. 08:30-11:00
Torsdagar kl. 11:30-13:00

Påmelding norskkurs