Eidfjord Kommune

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Norskundervisning for vaksne framandspråklege. Nye deltakarar søkjer via skjemaet under, eller i resepsjonen på kommunehuset.

Timeplan

Timeplan for skuleåret 2022/2023

  • Måndag kl. 08.30 – 15.00, 15.30 - 19.00 
  • Tysdag kl. 08.30 – 15.00 
  • Onsdag kl. 08.30 – 15.00 
  • Torsdag kl. 08.30 - 10.30

Betaling og utgifter

Månadsavgifta er 325,- , som startar frå du er registrert som elev, til du sjølv melder deg av som elev. Du må og betala for bøker og anna materiell (skrivesaker, skrivepapir og liknande), du treng til undervisninga.

Påmelding

Påmelding norskkurs

Spørsmål

Ta kontakt med Bjørn Kåre Engseth, dersom du har spørsmål.

Mail: bjorn-kaare.engseth@eidfjord.kommune.no 

Vedtekter vaksenopplæringa (VOX)