Nødvarsel.no

Nødvarsel er ei tenesta frå norske myndigheiter. Om det oppstår ein alvorleg situasjon med fare for liv og helsa der du er, så kan du få eit nødvarsel til din mobiltelefon

Meir informasjon finn du på www.nodvarsel.no