Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

For barn og unge som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep.
Også voksne som er bekymra for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen.

Ring gratis - 116111.

Alarmtelefonen 
 

Kontakt

Alarmtelefon for barn og unge
Mobil 116111