Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjonen gjev eit gratis helsetilbod til alle barn i alderen 0-5 år. 

Kva tilbyr me? 

Alle bom 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjonen 0-5 år er eit standardisert program med 14-16 konsultasjoner, inkludert heimebesøk til nyfødte. 

På helsestasjonen møter du helsesjukepleier, lege og fysioterapeut. Me vil gje målretta helseundersøking, vaksinasjon, foreldrerettleiing og helseopplysning. 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever meistring i foreldrerollen
  • å bidra til godt sampel mellom foreldre og barn
  • å fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hjå sped­- og småbarn
  • å førebyggja, avverge og avdekka vald, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekka fysiske og psykiske utviklingsavvik tidleg
  • å bidra til at bom får oppfølging og vert henvist videre ved behov

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kontakt

 

Helsestasjonprogram 0 - 5 år

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 91 18 74 53

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag, onsdag og torsdag
08:30 15:00 på helsestasjonen

Tysdag 
08:30 -13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret. 
13:30-15:00 på helsestasjonen

Fredag
08:30-09:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
09:30-11:00 i Modnen barnehage
11:00-13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
13:30-15:00 på helsestasjonen