Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjonen gjev eit gratis helsetilbod til alle barn i alderen 0-5 år. 

Kva tilbyr me? 

Alle bom 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjonen 0-5 år er eit standardisert program med 14-16 konsultasjoner, inkludert heimebesøk til nyfødte. 

På helsestasjonen møter du helsesjukepleier, lege og fysioterapeut. Me vil gje målretta helseundersøking, vaksinasjon, foreldrerettleiing og helseopplysning. 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever meistring i foreldrerollen
  • å bidra til godt sampel mellom foreldre og barn
  • å fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hjå sped­- og småbarn
  • å førebyggja, avverge og avdekka vald, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekka fysiske og psykiske utviklingsavvik tidleg
  • å bidra til at bom får oppfølging og vert henvist videre ved behov

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kontakt

Helsestasjon kontakt

 

Helsestasjonprogram 0 - 5 år

Program 0 - 5 år

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 911 87 453

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Tysdag
08.00 - 08.30
08.30 - 11.30 (skulehelsetenesta på Lægreid skule)
11.30 - 13.30

Onsdag
08.30 - 15.30

Torsdag
08.30 - 15.30