Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Kva tilbyr me? 

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod om helsetenester for ungdom i Eidfjord frå 13-20 år. På helsestasjonen møter du helsesjukepleier og lege som du kan snakka med om emne som opptek deg. Du treng ikkje bestilla time på førehand. 

Kontakt

Du kan og ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelsetenesta.

Aktivitetstilbod for ungdom 

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 911 87 453

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Tysdag
08.30 - 11.30 (skulehelsetenesta på Lægreid skule)