Helsestasjon for ungdom

Kva tilbyr me? 

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod om helsetenester for ungdom i Eidfjord frå 13-20 år. På helsestasjonen møter du helsesjukepleier og lege som du kan snakka med om emne som opptek deg. Du treng ikkje bestilla time på førehand. 

Kontakt

Du kan og ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelsetenesta.

Aktivitetstilbod for ungdom 

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 91 18 74 53

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag, onsdag og torsdag
08:30 15:00 på helsestasjonen

Tysdag 
08:30 -13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret. 
13:30-15:00 på helsestasjonen

Fredag
08:30-09:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
09:30-11:00 i Modnen barnehage
11:00-13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
13:30-15:00 på helsestasjonen