Jordmor

Jordmor

Me har ikkje eige jordmor i Eidfjord, men det er etablert samarbeid med jordmora i Ulvik

Kva tilbyr dei i Ulvik?

Svangerskaps- og barselomsorg er eit tilbod der jordmor gjennomfører kontrollar for å medverka til at svangerskap og fødsel vert gjennomført på ein trygg måte for mor og barn. Jordmor og helsesøster tilbyr heimebesøk til alle nyfødte

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Utlån

På Helsestasjonen i Eidfjord finst det ein del litteratur og videofilmar om graviditet og fødsel til utlån. Me har òg bilbelte for gravide til utlån.

Kontakt

Sigrun Fenne
Jordmor
Telefon 56 52 70 37

Du kan òg ta kontakt på:
56527042 Ulvik helsestasjon
56527040 Ulvik legekontor

Adresse

Skeiesvegen 7
5730 Ulvik

Opningstider

Fredag
08.00 - 15.00