Jordmor

Jordmor

Jordmor kjem til Eidfjord ein gong i veka. Avtal time med legekontoret.

Kva tilbyr me?

Svangerskaps- og barselomsorg er eit tilbod der jordmor gjennomfører kontrollar for å medverka til at svangerskap og fødsel vert gjennomført på ein trygg måte for mor og barn. Jordmor og helsesøster tilbyr heimebesøk til alle nyfødte

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Utlån

På Helsestasjonen i Eidfjord finst det ein del litteratur og videofilmar om graviditet og fødsel til utlån. Me har òg bilbelte for gravide til utlån.

Kontakt

Lene Birkeland
Jordmor
Telefon 53 67 35 50

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag (annankvar)
08.00 - 15.00

Hesesjukepleiar er tilstades
kvar dag.