Hjelpetelefonar

Har du behov for nokon å snakka med? Nokon som har tid til å lytta, nokon som kan gje råd og informasjon?  Eller bare tilgang til aktuelle nettressursar? Her finn du ei lista over hjelpetelefoner og nettstadar du kan ty til dersom du har behov for råd og rettleiing når livet vert for vanskeleg.

Hjelpetilbod ved vold i nære relasjonar, seksuelle overgrep og voldtekt

Psykisk helse hjelpetelefonar og nettstadar

Hjelpetelefonar og chattetenester for unge