Krisesenter

Krisesenter

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsatt for vold eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til.

Information in other languages - Dinutvei.no

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenter for Bergen og omegn

Tilbod

Du treng ikkje å vera i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Vern, tryggleik, råd og rettleiing

Absolutt alle kan kontakta krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan òg ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ikkje tildeling eller timeavtale for å kontakta senteret

Kontakt

Kontaktinformasjon til kommunen sitt krisesenter:

Info

Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod: