Bygdaheimen

Bygdaheimen

Bygdaheimen er ein sjukeheim med 20 plassar. Han er oppdelt i dementavdeling og somatisk avdeling.

Kva tilbyr me?

  • 6 plassar på dementavdelinga
  • 14 plassar i somatisk avdeling.

Nokre av desse plassane er korttidsplassar/rehabiliteringsplassar/avlastningsplassar mv

Kven får tilbod?

For å få plass på Bygdaheimen må du ha trong for omsorg heile døgnet. Om du ikkje vert vurdert til å ha det, får du andre tilbod i helsekjeda, f.eks. omsorgsbustad, avlastning, heimesjukepleie og liknande. 

Søk om plass

Søknad om pleie- og omsorgstenester

Kontakt

Bygdaheim Eidfjord
Sentralbord
Telefon 53 67 35 70

Adresse

Brotkanten 18
5783 Eidfjord