Buteneste for utviklingshemma

Buteneste for utviklingshemma

For tida har me ikkje slik teneste. Kommunen vil etablera slik teneste når behovet oppstår.