Støttekontakt

Støttekontakt

Kven kan få tilbod?

  • For personar som treng hjelp til å ha ei meiningsfull fritid
  • Pleie- og omsorg tildeler til personar over 18 år
  • NAV-kommune tildeler til personar under 18 år