Informasjon til pårørande

Informasjon til pårørande

Næraste pårørande er den som personen sjølv oppgjev som sin næraste og som har fått samtykke til å motta informasjon om personens helsetilstand eller anna.

Pårørande har rett på generell informasjon og rettleiing sjølv om helsepersonell har teieplikt. Næraste pårørande kan få nærmare informasjon om personens helsetilstand og helsehjelp, i den grad den sjuke sjølv har samtykka til det.

Born over 16 år er å sjå som myndige i forhold til si eiga helsa.

 

Brosjyrar

"Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk", brosjyre frå Barns Beste - nasjonalt kompetansenettverk for born som pårørande.

"Mor/far er syk", informasjonsbrosjyre kan lastas ned fra helsedirektoratet.no

Meir informasjon

www.kommuneinfo.barnsbeste.no - informasjon om pårørandetilbod i ditt nærmiljø.

www.soschat.no  - SOS-chat er ein av Kirkens SOS sine krisetenester over internett. Tenesta er helt anonym, og du kan skriva om alt du har på hjarta, og få svar.