Startlån

Startlån og tilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bolig, og som ikkje har moglegheit til å spare.

Du kan søkja om startlån dersom du tilhøyrer minst ein av desse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for ein stabil bustad raskt
  • Mottar trygd/offentlege ytingar
  • Eig bustad og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringar og behov

Informasjon om starlån i Husbanken

Søk startlån og tilskot 

Verge eller manglar bank-ID