Hardangervidda nasjonalpark

Motorferdsel innanfor Hardangervidda nasjonalpark sin grenser, må ha løyve til transport etter vernereglane

Det er Tilsynsutvalet i Vestland som behandlar søknaden, sekretær for utvalet er lokalisert i Ullensvang. Søknad om motorferdsel må førebels sendast på e-post til tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no
 

Informasjon frå tilsynsutvalet om søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark

Søknadsskjema for motorferdsel innanfor Hardangervidda nasjonalpark

Retningsliner for motorisert ferdsel i nasjonalparken vintersesongen 2020 (PDF, 72 kB)

Løypekart for motorferdsel innanfor nasjonalparken

Kontakt

Tilsynsutvalet i Hordaland
Sekretær - Anne Gerd Nysveen
E-post
Telefon 41 63 12 84