Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Eidfjord kommune har laga eit regelverk ved søknad om spelemidlar til ordinære anlegg. Dette regelverket er basert på vegleiaren frå Kulturdepartementet "Føresegner om tilskot til anlegg og fysisk aktivitet".

  1. Anlegget må vera prioritert i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. .
  2. Søkjar pliktar å setja seg inn i "Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"
  3. Søkjar legg inn alle vedlegg og fyller inn søknadskjema på www.anleggsregisteret.no, ved fornya søknad kan ein måtta henvenda seg til kommunen for referanse nummer. Frist for å leggja inn søknad med alle vedlegg er 1. november. 
  4. Ansvarleg for spelemidlar i Eidfjord kommune går over tala og vedlegga i saksbehandlarløysinga innan 20. november. Ved manglar må søkjar rette opp feil innan 10. desember.
  5. Kommunen godkjenner vedlegg og sender søknaden inn med fylgjebrev og prioriteringsliste innan 15. januar. 
  6. Fristane gjeld og ved fornya søknad.

Søkjar kan be om hjelp frå ansvarleg for spelemidlar i kommunen, men søkjar skal sjølv fylle inn søknadskjema.

Mindre kostnadskrevjande anlegg har andre reglar og kan søkjast om heile året.

Rettleiing og søknadsskjema

Oversikt overidrettsanlegg i anleggsregisteret

Handlingsplan for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 - 2024

Kontakt

Kari Lægreid
Førebyggingskoordinator
E-post
Mobil 95 10 22 55
Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 97 19 00 23

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00