Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen

 

Kulturskulen
Tilbod Pris
Enkelttimar kr 2 703,-
Grupper kr 1 514,-
Første aktivitet Gratis
Andre aktivitet Full pris
Søskenrabatt 50%
Ein aktivitet er gratis (den rimelegaste aktiviteten). Fullpris for aktivitet to. Deretter 50% syskjenmoderasjon eller fleirfagsrabatt. Faktura vert sendt ut kvart semester.

Kontakt

Bjørne Møen
Kulturskulerektor
E-post
Telefon 53 67 36 45
Mobil 970 71 399

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - torsdag
08.00 - 14.00 (kontor)
13.15 - 20.00 (undervisning)