Løyve for sal, skjenking og servering

Alkohollova regulerer tilgjenge av alkoholhaldig drikk blant anna gjennom bevillingssystemet, ved fastsetting av vilkår for korleis sal og skjenking skal skje, samt kontroll med at vilkåra vert overhaldne.

Søknadskjema for salsløyve

Søknadskjema for skjenkeløyve

Søknadskjema for skjenkeløyve (einskild- og utvida løyve)

Omsetnadsrapport for alkohol

Kontakt

Sentralbord
Sentralbord
E-post
Mobil 53 67 35 00
Linda Ågotnes Kaland
Konsulent
E-post
Telefon 53 67 35 00

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00