Løyve for sal, skjenking og servering

Løyve for sal, skjenking og servering

Alkohollova regulerer tilgjenge av alkoholhaldig drikk blant anna gjennom bevillingssystemet, ved fastsetting av vilkår for korleis sal og skjenking skal skje, samt kontroll med at vilkåra vert overhaldne.

Søknadskjema for skjenkeløyve

Søknadskjema for skjenkeløyve (einskild- og utvida løyve)

Løyve for sal, skjenking og servering

Kontakt

Brynjulf Mugaas
Sakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 35 34
Mobil 952 15 627

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00