Løyve for sal, skjenking og servering

Løyve for sal, skjenking og servering

Alkohollova regulerer tilgjenge av alkoholhaldig drikk blant anna gjennom bevillingssystemet, ved fastsetting av vilkår for korleis sal og skjenking skal skje, samt kontroll med at vilkåra vert overhaldne.

Søknadskjema for skjenkeløyve

Søknadskjema for skjenkeløyve (einskild- og utvida løyve)

Rapport om omsetjing av alkoholhaldig drikke

Løyve for sal, skjenking og servering

Kontakt

Tenestetorget
Sentralbord
E-post
Telefon 53 67 35 00

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00