Eidfjord legekontor

Legekontoret
Time Pris
Legetime
Vanleg time kr 141,-
Vanleg time spesialist kr 187,-
Vanleg time + innsending av prøvar kr 191,-
Vanleg time + innsending av prøvar (spesialist) kr 237,-
Undersøking av urin, HB, SR, utan konsultasjon kr 100,-
Anna arbeid gjort av helsepersonell
Tinging av medisin, sjukemelding m.m) kr 50,-
Forbruksmateriell
Mindre behandling/undersøking kr 58,-
Større behandling/undersøking kr 89,-
Kateterisering, kirurgi kr 123,-
Større krirurgiske inngrep, stor sårskadar kr 169,-
Legeattestar
Legeattest til førarkort kr 325,-
Legeattest til førarkort, over 70 år kr 265,-
Nordsjøattest kr 860,-
Røykdykkerattest kr 620,-
Seilflyattest kr 1000,-
Sjukebesøk
Sjukebesøk kveld/natt kr 295,-
Sjukebesøk dag kr 180,-