Eidfjord samfunnshus

Eidfjord samfunnshus
Eidfjord samfunnshus Sal Kulturkjøken Proff kjøkken  Klasserom Basseng
Innbyggjaravtale kr 500,- kr 500,- kr. 2500 kr 100,- kr 500,-
Andre kr 1 000,- kr 500,- kr. 3000 kr 500,- kr 1 000,-
Frivillige lag og organisasjonar (innabygds) kr 0,- kr 0,- kr 2500,- kr 0,- kr 0,-
Vasketjeneste xx xx xx xx xx