Eidfjordhallen

Eidfjordhallen
Eidfjordhallen 1/1 hall 2/3 hall 1/3 hall
Timepris barn og unge under 18 år kr 200,- kr 150,- kr 100,-
Timepris vaksne kr 400,- kr 300,- kr 200,-
Timepris verksemder kr 500,- kr 400,- kr 300,-
Heil dag alle grupper kr 2 000,- kr 1 500,- kr 1 000,-
Fastpris pr døgn kr 3 000,-
Frivillige lag og organisasjonar (innabygds) kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Vasketjeneste  xx xx xx