Feiing

Feiing/tilsyn
Årsavgift Pris
Bustadhus (kvart 2. år) kr 518,-
Hytter/fritidshus (kvart 4. år) kr 293,-