Heimetenester timepris

Heimetenester timepris

G står for grunnbeløpet i folketrygda
Heimetenester timepris
Grunnbeløp Timepris Maks pr. mnd.
2 G ( tom kr 199.716,-) kr 86 kr 210
2-3 G ( kr 199.716 – 299.754,-) kr 86 kr 680
3-4 G ( kr 299.754,- – 399.432,-) kr 164 kr 1 294
4-5 G ( kr 399.432,- – 499.290,-) kr 226 kr 1 792
5-6 G ( kr 499.290,- –599.148,-) kr 284 kr 2 241
Over 6 G ( over kr 599.148,-) kr 354 kr 2 797