Heimetenester timepris

G står for grunnbeløpet i folketrygda
Heimetenester timepris
Grunnbeløp Timepris Maks pr. mnd.
2 G kr 99 kr 220
2-3 G kr 102 kr 783
3-4 G kr 195 kr 1 492
4-5 G kr 300 kr 2 066
5-6 G kr 302 kr 2 582
Over 6 G kr 337 kr 3 224