Heimetenester timepris

Heimetenester timepris

G står for grunnbeløpet i folketrygda
Heimetenester timepris
Grunnbeløp Timepris Maks pr. mnd.
2 G ( tom kr 193.766,-) kr 84 kr 206
2-3 G ( kr 193.766 – 290.649,-) kr 84 kr 667
3-4 G ( kr 290.649,- – 387.532,-) kr 161 kr 1 269
4-5 G ( kr 387.532 – 484.415,-) kr 222 kr 1 757
5-6 G ( kr 484.415,- –581.298,-) kr 278 kr 2 197
Over 6 G ( over kr 581.298,-) kr 347 kr 2 742