Skulefritidsordninga SFO

SFO 1. - 4. klasse
Tilbod Pris
Ettermiddagstilbod 493
Morgontilbod 478
Morgon + ettermiddag 971
Pris ei ferieveke 518
Pris enkeltdagar i ferie 104
Reduksjon i pris, leksehjelp -197