Skulefritidsordninga SFO

Skulefritidsordninga SFO

SFO
Tilbod Pris
Ettermiddagstilbod 1 606
Morgontilbod 428
Pris ei ferieveke 1 101
Pris enkeltdagar 275
Reduksjon i pris, leksehjelp -176