Skulefritidsordninga SFO

Skulefritidsordninga SFO

SFO
Tilbod Pris
Ettermiddagstilbod 1 575
Morgontilbod 420
Pris ei ferieveke 1080
Pris enkeltdagar 270
Reduksjon i pris, leksehjelp -173