Skulefritidsordninga SFO

Skulefritidsordninga SFO

SFO 2. - 4. klasse
Tilbod Pris
Ettermiddagstilbod 1 687
Morgontilbod 449
Morgon + ettermiddag 2136
Pris ei ferieveke 1 157
Pris enkeltdagar i ferie 289
Reduksjon i pris, leksehjelp -185