Skatt og likning

Skatteetaten har ansvaret for fastsetjing, innkreving og kontroll av skattar og avgifter. 

Skatteetaten

Skatteoppkrevaren hjelper med:

  • Innbetaling av forskotstrekk, forskotsskatt eller arbeidsgjeveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt
  • etc...

Lenkjer til skatteoppkrevaren:

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgjeveravgift

Skatteetaten 6345 06 24804

Manglar du kid-nummer?

Lag kid-nummer for restskatt på skatteetaten.no

Fristar

 

Kontakt

Skatteetaten
Telefon 22 07 70 00
Mobil 800 80 000

Adresse

Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO