Gebyr for reguleringssaker

Fylgjande oversikt over plangebyr er gjeldande.