Fysiske krav til røykdykkar

Kvart år må røyk- og kjemikaliedykkarar i brannvernet visa at dei klarar dei fysiske- og arbeidsrelaterte tenestakrava. I Eidfjord klarte 10 av 16 brannkonstablar denne testen i 2021.

Video

I videoen ser me ordførar, Anders Vatle, gjennomføra testen.

 

Krava

Løpebandet – krav til fysisk uthaldande

Tid: 8 minutt
Vekt: 23 kg
Fart: Konstant fart på 5,6 km/t

 • Frå 0 – 1 minutt skal båndet ha ein vinkel på 2,5 grader (ca 4% stigning)
 • Frå 1 – 2 minutt skal båndet ha ein vinkel på 4,0 grader (ca 7% stigning)
 • Frå 2 – 8 minutt skal båndet ha ein vinkel på 7,0 grader (ca 12% stigning)

Knebøy – krav til muskelstyrke

Vekt 23

 • Veldig bra - 25 eller fleire repetisjonar
 • Brukande  - 24 til 15 repetisjonar
 • For svakt - 14 eller færre repetisjonar

Push-ups – Test av armstrekkjarane og brystmyskulatur

 • Veldig bra - 25 eller fleire repetisjonar
 • Brukande  - 24 til 15 repetisjonar
 • For svakt - 14 eller færre repetisjonar

Horisontale opptrekk – test av arbbøyarar og skuldermuskulatur

 • Veldig bra – 12 eller fleire repetisjonar
 • Brukande – 11 til 7 repetisjonar
 • For svakt – 6 eller færre repetisjonar