Kva betyr BYA, BTA, BRA og P-ROM?

Når du skal byggja bustad, er det greit å ha kontroll over kvadratmeterane og kva du sit med av areal.

Forkorting av ord

Noko av det viktigaste du treng å ha kontroll på, er tydinga av forkortingane BYA, BTA, BRA og P-ROM. De viser deg mellom anna kor stort du kan byggja på ei tomt, og kor mykje areal huset vil ta opp av total-arealet til tomta. Begrepa møter du både i husteikningar, og i reguleringsplaner frå kommunen.

Hjelp av fagfolk

Det som er viktig, er at du får kontroll på dette, tidleg i byggeprosessen. Snakk med forhandlaren din, slik at du får hjelp av fagfolk til å sjå på tomt, huset sitt areal og reguleringsplaner.