Endra terreng

Endra terreng

Endring av terreng kan vera både utfylling, planering, utgraving, masseuttak, sprenging eller steinbrot.

Du treng ikkje søkja

  • Dersom tiltaket ikkje fører til meir enn 3,0 meter avvik frå opphaveleg terreng i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik frå opphaveleg terreng i tettbygd strøk. Størrelsen på tiltaket sitt areal kan likevel gjera at tiltaket vert søknadspliktig, sjølv om endringa i terrenghøgda er innanfor råmene over.
  • Dersom avstand frå fyllingsfoten til nabogrensa er minst 1,0 meter

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom terrengendringa er søknadspliktig

Finn føretak med sentral godkjenning

Kontakt

Louise Pettersen
Ass. kommunalsjef/byggesakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 54
Mobil 415 77 063
Ingrid Bakke
Byggesakshandsamar
E-post
Mobil 948 30 164

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00