Nabovarsel

Det er viktig at naboar og gjenbuarar vert varsla og får minst 14 dagar til å uttala seg. Både kvittering og gjenpart av varslingsbrevet må leggjast ved søknaden.

Naboar og gjenbuarar skal få sjå situasjonsplan og eventuelle teikningar som viser kva du skal gjera. Merknadane vert sendt til deg, slik at du får moglegheit for å kommentera dei før alt vert sendt samla til kommunen.

Skjema

Skjema for nabovarsling

Enklare skjema for nabovarsling for privatpersonar

Kvittering

Kvittering for nabovarsel

Om du varslar via e-post er det viktig å leggja ved kvittering på motteke varsel. Privatpersoner kan bruka enklare kvitteringar, avhengig av korleis varselet er levert:

Meir informasjon om korleis du varslar naboane