Gebyr for dispensasjonssøknadar

Gebyr for dispensasjonssøknadar

Gebyr for dispensasjonssøknadar, pbl § 33-1