Gebyr i matrikkelsaker

Gebyr i matrikkelsaker, matrikkelforskrifta § 16, jf. matrikkellova § 36