Konsesjons- og delingsgebyr

Konsesjons- og delingsgebyr i saker etter konsesjonsloven av 2003 og jordlova § 12