Seksjoneringsgebyr

Seksjoneringsgebyr

Seksjoneringsgebyr, eierseksjonsloven § 15