Feiing/tilsyn fritidsbustadar

Vestnorske feiertjenester AS utføre feiie og tilsyns tenester på vegne av Eidfjord kommune. 
 

Det er sendt ut varsel på sms frå feiiaren om at det er tid for feiing/tilsyn i området; Fetalia/Fetaleitet, langs hovedvei ned til Lisetvegen og Lisetvegen. 

Har du spørsmål ang. tidspunkt etc. ta direkte kontakt med telefonnr som blir oppgitt i motteken sms.

Kontakt

Vestnorske feiartjenester AS
Mobil 91 70 82 77