Jegerprøvekurs i Eidfjord i 2024

Med atterhald om stor nok interessa kan det haldast jegerprøvekurs for fyrstegangsjegerar i april 2024 i Eidfjord.

Kurset vil verta over helgene:

  • 5-7 april 
  • 12-14 april

Dei som er interessert melder med namn og adresse til eirin.aasland@eidfjord.kommune.no innan 28.februar 2024. Tilbakemelding er ikkje bindande. 

Kontakt

Ivar Ulgenes
Rådgjevar natur, miljø og landbruk
E-post
Telefon 53 67 35 00
Mobil 94 19 22 27