Kva gjer du om du ser rev med skabb i sommar?

Kva gjer du om du ser rev med skabb i sommar?

Ein rev som har skabb får etter kvart eit karakteristisk håravfall. Håret fell som regel av halen først og deretter gradvis under buken opp mot hovudet.

Når ein rev vert smitta av skabb, søkjer den gjerne mot meir tettbebygde strøk som fylgje av at den i mindre grad greier å jakt/finne mat ute i naturen. Den naturlege skyheita til reven vert også gradvis redusert i takt med at sjukdomen utviklar seg.

Observasjonar i Eidfjord

Det har den siste tida vore fleire observasjonar i bygda av rev som ein trur har skabb. I tillegg vart det påvist reveskabb på fjellrev på Hardangervidda i juni månad.

Som fylgje av dette kjem kommunen med denne informasjonen om kva ein bør gjera dersom ein ser ein rev (fjellrev og raudrev) som ein mistenkjer at har skabb:

Kontaktinformasjon

Ta umiddelbart kontakt med Viltnemda v/leiar Endre Lægreid eller nestleiar Frode Eriksen (eller kommunen) så snart du ser ein slik rev.
Endre Lægreid, tlf. 957 58 806
Frode Eriksen, tlf. 924 40 292
Kommunen sitt sentralbord: 53 67 35 00

Opplys så nøyaktig som mogeleg om kvar reven er, om det er fjellrev eller raudrev og kva skader det er på reven. Ta gjerne bilete av dyret.

Det er vanskeleg å finna ein sjuk rev, så det aller beste er om du kan bli verande på staden og observere reven til viltnemnda/kommunen kjem.

For meir informasjon om skabb på fjellrev:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/juni-2022/skabb-oppdaget-pa-fjellrev-pa-hardangervidda/»

Skabb oppdaget på fjellrev på Hardangervidda - Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber nå for å behandle et antatt utbrudd av skabb blant fjellrev på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA.