Tilskot til ENØK-tiltak

I møte den 13.12.21 vedtok Eidfjord kommunestyret å oppretta «eit fond på 2 millionar til enøk-tiltak i kommunen.» Bakgrunnen for vedtaket var dei høge straumprisane i 2021 og det er å forventa at prisen vil halda seg på eit høgare nivå i åra framover.

Sidan mellom 60 - 70% av straumforbruket i norske husstandar vert brukt til oppvarming, vil det det lokale enøk-fondet hjelpa innbyggjarane til å spara straum, pengar og miljøet ved å gjennomføra smarte energisparande tiltak.

I kommunestyremøtet 15.11.2022 vart det vedteke eit reglement for ENØK-fondet.

Reglement ENØK-fond

Søknad

Søknad om tilskot til ENØK-tiltak

Kontakt

Timo Knoch
Biblioteksjef/miljørådgjevar
E-post
Telefon 53 67 35 95
Mobil 97 74 17 15

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00