Vilt som gjer skade

Vilt som gjer skade

Måkar som bråkar, eller grevling under huset, kan vera plagsamt. Miljødirektoratet har ein rettleiar som viser kva du kan gjera når dyr gjer skade eller sjenerer deg.

Rettleiaren

Rettleiaren gjev gode råd om kva som kan gjerast med måkar som bråkar, gås som beitar, flaggermus på loftet, grevling under huset og hakkespett som laga hol i veggen.

Vilt som gjer skade