Fokusnyhet

Tinnhølvegen opnar fredag 1 juli kl 09:00. 
Vegen må tørka opp, samt det foregår vegvedlikehald og oppmerking av parkeringsplassar heilt fram til opningstidspunktet. 

Oversikt over cruiseanløp i Eidfjord i 2022

Ny dato: Frå mandag 2 mai 2022 vert vegen i krysset ved Lægreidsvegen/Kyrkjevegen stengt.

Det er slutt på at du må stadfesta positiv hurtigtest med PCR test, men du er oppfordra til å registrera positiv test til kommunen.

Etter nyttår har det vore nokre smittetilfelle knytt til Lægreid skule. Tilsette i nærkontakt har vorte testa med PCR, samt dagleg hurtigtest i tråd med retningslinjer for testing. Etter ei fagleg vurdering valde me òg ut born me ynskte å testa med heimetestar.

Det er ikkje bekrefta nye smitta knytt til Lægreid skule. Det er meldt om eitt nytt smittetilfelle uavhengig av skulen. Det er god oversikt over smittesituasjonen i Eidfjord kommune per no. 

Det har også i dag kome eit nytt smittetilfelle  i Eidfjord kommune. Det er til saman 3 smittetilfeller knytt til Lægreid skule. 

Det har i løpet av dagen kome eitt nytt smittetilfelle i Eidfjord kommune som er tilkytta Lægreid skule.  

Det vart påvist  2 smittetilfelle i Eidfjord kommune, fredag 7 januar. Den eine smitta er elev ved Lægreid skule. Det er sett i verk nødvendig smittesporing og planlagte tiltak ut frå dette. 

Me oppmodar alle som får tilbod om 3. vaksinedose  til å takka ja og ikkje utsetja det til etter jol. Vaksina er det viktigaste verkemiddelet me har for å hindra alvorleg sjukdom ved covid-19.