Eidfjord Kommune

Fokusnyhet

Det vert med bakgrunn i belastninga på Isdøla og Maurseth avlaupsreinseanlegg i Sysendalen avgiftsområde innført tilknytningsstopp til anlegga.

NVE har sendt ut oransje varsel om fare for jord- og flaumskred for delar av vestlandet frå torsdag. Eidfjord ligg i dette området som no har oransje varsel.

I samband med Rein Hardangerfjord var det dugnadsarbeid for å samla plast langs strendene i Eidfjord.

Me ynskjer alle elevar velkomne til første skuledag torsdag 18. august klokka 08.30.

Oversikt over cruiseanløp i Eidfjord i 2022

Sku utover Tussafoten og Øvre Eidfjord. For ein vakker dag og for eit majestetisk landskap. Når den mørkaste haustdagen kjem, får du sjå meir.

Ny dato: Frå mandag 2 mai 2022 vert vegen i krysset ved Lægreidsvegen/Kyrkjevegen stengt.

Det er slutt på at du må stadfesta positiv hurtigtest med PCR test, men du er oppfordra til å registrera positiv test til kommunen.

Etter nyttår har det vore nokre smittetilfelle knytt til Lægreid skule. Tilsette i nærkontakt har vorte testa med PCR, samt dagleg hurtigtest i tråd med retningslinjer for testing. Etter ei fagleg vurdering valde me òg ut born me ynskte å testa med heimetestar.

Det er ikkje bekrefta nye smitta knytt til Lægreid skule. Det er meldt om eitt nytt smittetilfelle uavhengig av skulen. Det er god oversikt over smittesituasjonen i Eidfjord kommune per no.