Fokusnyhet

Eidfjord kommune har ikkje hatt smitte til no. Det er veldig bra! Me har vore heldige og me har vore flinke til å fylgja dei råd og føringar me har fått.

Me er i eit år som krev andre løysingar. Det er ein dugnad som pregar verda no, og denne tek TV-aksjonen sjølvsagt del i. Me har dermed bestemt at årets TV-aksjon blir med digitale bøsseberarar, og ikkje fysiske som går dør-til-dør slik me er vande til. TV-aksjonen går av stabelen 18. oktober 2020.

Eidfjord kommune har utlysing på kontrakt for brøyting sesong 2020 - 2024 ute på Doffin.
Tilbodsfristen er 02.10.2020 kl 09:00

Doffin ID: 166012 og 166028

 

Tysdag, 18.august, fekk ein tilsett ved Lægreid skule i Eidfjord kommune påvist koronasmitta. Vedkomande har ikkje hatt elevkontakt, men mange av dei tilsette er sett i karantene.

Lægreid skule, i Eidfjord kommune, vert stengt i morgon som følgje av koronasmitte ved skulen.

SFO har no starta opp att, og me nærmarar oss nytt barnehage- og skuleår. Mange av oss eidfjordringar har vore på ferie i eige land og endå fleire har besøkt oss i Eidfjord i sommar. Det er veldig kjekt å høyra at ein del av turistverksemdene melder om gode og særs gode besøk, spesielt i juli.

Eidfjord kommune tek situasjonen med koronaviruset (Covid-19) svært alvorleg. Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronaviruset.