Fokusnyhet

Etter nyttår har det vore nokre smittetilfelle knytt til Lægreid skule. Tilsette i nærkontakt har vorte testa med PCR, samt dagleg hurtigtest i tråd med retningslinjer for testing. Etter ei fagleg vurdering valde me òg ut born me ynskte å testa med heimetestar.

Det er ikkje bekrefta nye smitta knytt til Lægreid skule. Det er meldt om eitt nytt smittetilfelle uavhengig av skulen. Det er god oversikt over smittesituasjonen i Eidfjord kommune per no. 

Det har også i dag kome eit nytt smittetilfelle  i Eidfjord kommune. Det er til saman 3 smittetilfeller knytt til Lægreid skule. 

Det har i løpet av dagen kome eitt nytt smittetilfelle i Eidfjord kommune som er tilkytta Lægreid skule.  

Det vart påvist  2 smittetilfelle i Eidfjord kommune, fredag 7 januar. Den eine smitta er elev ved Lægreid skule. Det er sett i verk nødvendig smittesporing og planlagte tiltak ut frå dette. 

Jolahøgtida er ei tid for glede og forventingar, ei tid for å samla nære og kjære rundt seg. I år òg vert det ei høgtid sterkt påverka av covid-19.

Me oppmodar alle som får tilbod om 3. vaksinedose  til å takka ja og ikkje utsetja det til etter jol. Vaksina er det viktigaste verkemiddelet me har for å hindra alvorleg sjukdom ved covid-19. 

Det er bekrefta smitte med Covid-19 i Eidfjord kommune i løpet av dei siste dagene. Det har vore gjennomført smittesporing, og me har god oversikt så langt. 

Regjeringa innfører regionale tiltak for fleire kommunar i Vestland som ligg i føretaksaksområdet til Helse Bergen. Tiltaka gjeld frå fredag 3. desember kl 21.00 og inntil vidare.
Eidfjord er ikkje blant desse tiltakskommunane, men smittesituasjonen vert følgd tett. 

Statsforvaltaren har etter møte med kommunane og helseføretaka i bergensområdet, i dag 03.12.21, sendt tilråding om forskrift til Helsedirektoratet for vidare vurdering.