Fokusnyhet

TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen 20. oktober går til CARE sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område.

Eigen arbeidsplass

Kvinner skal få høve til å skapa sin eigen arbeidsplass og si eiga inntekt. Dei skal få høve til å bli med i ei spare- og lånegruppe, og CARE skal gje kvinnene opplæring i å leia desse gruppene.

Bestemma over eigen kropp 

Kvinner skal ha rett til å bestemma over eigen kropp. Med TV-aksjonsmidlane skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse, og CARE jobbar for at kvinner skal ha tilgang til gode helsetenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Eit viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjera menn for å få slutt på vald mot kvinner.

Bli høyrd

Kvinner skal få si stemme høyrd, og delta i avgjerdsler som vedkjem dei sjølve. Dei skal få opplæring i politisk leiarskap, og i deltaking og leiarskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  

Bli med