Fokusnyhet

Senterpartiet vart den klare vinnaren i Eidfjord etter stortingsvalet i dag.  Arbeiderpartiet og Høyre kom på dei neste plassane.

Bruk røysteretten din!

Invitasjon til jubileumskonferansen "Hardangervidda nasjonalpark 40 år"

  • Dato: 8. - 9. september 2021 i Eidfjord

Eidfjord opnar for vaksine til 16-17 åringar i veke 36. Alle under 18 år som har ynskje om vaksine har fått tilbod om dose 1 i Eidfjord. Det er opna opp for dose 2 etter det er gått 3 veker eller meir sidan fyrste dose. 

Regjeringa går til andre trinn i gjennopningsplanen frå midnatt, natt til torsdag 27. Mai. 

Etter omfattande testing har me heldigvis ikkje avdekka nye smittetilfelle i Eidfjord kommune. Dei tiltaka som vart sett i verk 6. mai vert difor avvikla natt til 15.05.2021. Takk til alle som har bidrege til å avgrensa smitten i Eidfjord. 

Tiltak og tilrådingar i samband med pågåande smitteutbrot i Eidfjord kommune.

Ein tilsett på Eidfjord bygdaheim har testa positivt for korona.

Me har fått eit positiv prøvesvar på ein tilsett knytt til Eidfjord bygdaheim. Det vil koma meir informasjon i løpet av dagen når me har meir oversikt.  

Det er ikkje nye positive prøvesvar utover dei tre me tidlegare har meldt om. Me har god oversikt over situasjonen på noverande tidspunkt, og mistenker framleis ikkje villsmitte i kommunen.