Fokusnyhet

Næringsprisen vert tildelt kvart andre år, og frist for å koma med forslag er i 2021 sett til 1. mai.

Kvam herad opplyser i kveld i ei pressemelding om eit større utbrot og at det vert innført lokale tiltak som følgje av dette. For Eidfjord gjeld framleis dei nasjonale tiltaka, sjå tidlegare melding. 

Ordførar, Anders Vatle, sender påskehelsing på video til alle innbyggjarar og hyttefolk i Eidfjord.

Grunna smittesituasjonen i Noreg innfører regjeringa strengare nasjonale tiltak, gjeldande frå 25. mars 2021 og inntil vidare.
4 april kom Helseminister Bent Høie med fylgjande beskjed: `Vi blir nøydde til å vidareføra dei nasjonale tiltaka til 14. april`

Det vert ingen endring i tiltaksnivået for Eidfjord etter Regjeringa sin pressekonferanse 09.03.21. 
Eidfjord fortsett på nasjonalt tiltaksnivå.
Men samstundes varslar Regjeringa at det kan koma innstramingar om smittespreiinga ikkje går ned nasjonalt. 

Regjeringa har i dag beslutta at Eidfjord, saman med nabokommunane Voss og Ullensvang går tilbake på nasjonalt tiltaksnivå, med verknad frå måndag 22. februar kl 00:01