Fokusnyhet

Godkjente listeframlegg til kommunevalet

Valstyret i Eidfjord har godkjent listeframlegg for kommunevalet 2019 i Eidfjord kommune;

Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Høgre
SV - Sosialistisk Venstreparti

Listene er lagt ut til gjennomsyn på tenestetorget på kommunehuset, og på heimesida til Eidfjord kommune
https://www.eidfjord.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommune-og-fylkestingval-2019/ 

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak, jfr.vallova § 6-8, må sendast til Eidfjord kommune v/valstyret, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord eller postmottak@eidfjord.kommune.no, innan 24. mai 2019